Over ons

Wij, Stichting Mystiek Mediterane Muziek, zijn een jonge stichting, actief sinds januari 2020. Ons grootste doel is concerten te organiseren met musici uit de mediterrane regio en het Midden-Oosten. We streven naar meer diversiteit in het aanbod van podiumkunsten. Dan bedoelen we niet alleen diversiteit in afkomst en cultuur, maar ook in leeftijd, sekse, oriëntatie en het gekozen levens- of liefdespad.

 

De ervaring die wij hebben met Turkse, Anatolische of mediterrane muziek is dat het publiek sterk uiteenloopt, in leeftijd, afkomst, sociale status en sekse. Als organisatie willen wij een afspiegeling zijn van ons publiek. Onze vrijwilligers zijn gevarieerd in afkomst, geaardheid en leeftijd.

Mensen bij elkaar brengen

Ons doel is mensen bij elkaar brengen die, net als ons, houden van de Mediterrane muziek.

Culturele landschap verrijken

We willen het culturele landschap verrijken door projecten op te zetten waar culturele diversiteit de grootste rol speelt.

Bestuur & directie

Gabriël Oostvogel

Voorzitter

Eric van de Westen

Secretaris

Janke Brands

Penningmeester

Meral Polat

Bestuurslid

Emir Barhan

Algemeen directeur

ANBI

Stichting Mystiek Mediterrane Muziek maakt via deze website de voor de ANBI status vereiste gegevens openbaar.

De officiële naam is: Stichting Mystiek Mediterrane Muziek, ook aan te duiden als Stichting MMM

KvK-nummer: 77204867
RSIN-nummer: 860934159
BTW-identificatienummer: NL860934159B01
Gevestigd: Entrada 501, 1114 AA Amsterdam-Duivendrecht
Postadres: Entrada 501, 1114 AA Amsterdam-Duivendrecht
info@stichtingmystiek.com

De bestuurssamenstelling is als volgt:
Gabriël Oostvogel, voorzitter
Eric van de Westen, secretaris
Janke Brands, penningmeester
Meral Polat, bestuurslid
Emir Barhan, algemeen directeur

Doelstelling

De stichting heeft als doel:
- Het in grote regelmaat organiseren van activiteiten, waaronder het programmeren van concerten, met artiestenuit de Mediterrane en de Midden-Oosterse cultuur. De stichting richt zich voornamelijk op Nederland en secundair op Europa.

- De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die — met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor — bevorderlijk kunnen zijn.

- De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: - in de toekomst een centrale en initiërende rol te spelen in het brengen van — cultuur van hoge kwaliteit uit de Mediterranee en het Midden-Oosten; het aangaan van samenwerkingen met alle daarvoor in aanmerking komende instellingen.

2. De stichting beoogt het algemeen nut.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk. Indien en voor zover deze stichting commerciële activiteiten verricht, zijn dat uitsluitend en alleen ter ondersteuning en uitvoering van het hiervoor omschreven doel en komen de inkomsten volledig ten goede aan de hiervoor omschreven doelstellingen.

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen betaalde bestuursleden.

Profiel
Dienstverlening voor uitvoerende kunst. Het in grote regelmaat programmeren van concerten met musici uit de Mediterranee en het Midden-Oosten

Downloads
Jaarverslag 2020
Beleidsplan